11:00-16:00

עבודה עם הורים

הרחבת ההורות

ההורים הם הדמויות החשובות והמשמעותיות ביותר בחייו של כל ילד. עם המעבר למסגרת פנימייתית מתרחש תהליך של הרחבת מושג ההורות.

לליווי הילד, לאחריות עליו, לחשיבה מה נכון לו ולדאגה כלפיו, מצטרפים, לצד ההורים הביולוגיים, גם עובדים סוציאליים ממחלקת הרווחה בקהילה וכמובן אנשי צוות נווה צאלים.

אנו מאמינים כי נווה צאלים הוא מקום מעבר בחיי הילד והוריו, גשר לחזרה להשתלבות נורמטיבית בחברה. לכן אנו מייחסים חשיבות רבה לעבודה המקבילה בין התהליך הטיפולי שעובר הילד לתהליך שעוברים הוריו. חלק מרכזי ומהותי בתפיסתנו הוא קשר השותפות עם ההורים. אנו מאמינים כי הדרך להחלמת הילד עוברת גם דרך היחס של ההורים לנווה צאלים וכמובן דרך שיפור הקשר בין הילד להוריו.

הקשר עם ההורים בנווה צאלים בתחילת הדרך ובהמשך

עם קבלת הילד, ההורים מוזמנים להתחיל במסע משותף איתנו. מסע זה כולל היכרות עם נווה צאלים, עם סדר היום, הגישה החינוכית, אנשי הצוות והדרך שלנו לפתרון בעיות. ההורים מוזמנים להגיע אחת לחודש, לפחות, לביקור בנווה צאלים. ביום כזה הם מתקבלים על ידי אנשי צוות. המפגש נפתח בכיבוד קל ושתייה, ואחר כך מתפתחת שיחה על היבטים חינוכיים וטיפוליים של דרך העבודה במקום. לאחר מכן פונה כל הורה למפגש פעילות משותף עם ילדו באחד המרכזים, באופן יחידני או בקבוצה. פעילות זו משתדלת להתאים לתחומי עניין משותפים להורה ולילד (עיצוב בעץ, עיצוב בבד, בישול, הרפתקה בטבע, עבודה בנוי, שירה וספרות ועוד) ולאפשרויות של הצוות ללוות אותו בפעילות.

נווה צאלים - עבודה עם הורים

תרומת המפגשים לקשר עם הילדים

בשנים האחרונות מעלים ההורים שוב ושוב את ציפייתם לפעילות משותפת עם ילדם על רקע הקושי ביצירת חוויה כזו בעת שהיית הילד בבית.

רבים מההורים מתארים מציאות שלפיה הילדים, עם הגיעם הביתה, מתחברים מיד לאמצעי התקשורת האלקטרוניים, וההורים חשים מתוסכלים מהיעדר או ממיעוט דיאלוג משמעותי עם הילד. נתק זה בין הילדים להורים קשור גם באופי הבעיות הנפשיות של הילדים. ההורים מבטאים תחושה כי אינם מצליחים לפרוץ דרך בבית לדיאלוג אחר.

מבדיקות שערכנו, ההורים דיווחו כי המפגשים המשותפים בנווה צאלים תרמו מאוד להיכרותם עם שגרת החיים שם, להגברת המעורבות בחיי ילדיהם ולהקלה משמעותית בתחושת המצוקה שלהם. עוד נמצא כי הפעילות המשותפת הקנתה להורים את היכולת לצמצם מצבים בעייתיים ולפתור בעיות בצורה יעילה יותר בבית, והביאה לעלייה בשביעות הרצון הכללית ממערכת היחסים עם הילד.