11:00-16:00

הלמידה בנווה צאלים

תהליכי למידה

הנחת היסוד העומדת בבסיס תהליכי למידה, התפתחות ושינוי בנווה צאלים היא שלמידה מתרחשת בכל זמן – עשרים וארבע שעות ביממה ואף בזמן השינה – ובכל מקום.

הלמידה בבית הספר היא רב-גונית ורב-שפתית: שפת הגוף, שפת האומנות, שפת המוזיקה, שפת המילים, שפה מתמטית, שפה מדעית, שפה סימבולית, שפה תוך-אישית ועוד. הילד לומד ומפתח את מאגר השפות הפנימי שלו, המקנה לו כלים להתמודדות עם מגוון התנסויות בתפקודי היום יום ובמערכות יחסים.

להתפתחות הקוגניטיבית והאישיותית של הילד יש פן חברתי-תרבותי, והיא מתחילה באינטראקציה בינו לבין מבוגר או בינו לבין ילד מנוסה ממנו. על פי התפיסה בנווה צאלים, חשיבה אינה יכולה להיות מופרדת מהשפעות ביולוגיות, אישיותיות או חברתיות, והיא אינה תוצאה של ניסוי וטעייה בלבד, אלא גם תלוית תרבות, הקשר, קשר, זמן ותחום, שמהם הילד מפיק משמעות.

מבנה הלמידה וההוראה

הלמידה מתרחשת בו זמנית בשני ממדים:

• ממד אורכי: ציר התפתחות מרכזי, אנכי, שלבי, תהליך שבו הילד מתקדם שלב אחר שלב בלמידה.

• ממד רוחבי, ספירלי: תהליך המאפשר לילד חזרה מבוקרת לאחור (רגרסיה) לצורך השלמת פערים וביסוס תשתית הלמידה שחסרה לו.

שני הממדים משלימים זה את זה, כך שמתקיימת הפריה הדדית בתחום הלמידה, והילד יכול לנוע בציר ההתפתחות בצורה דינמית מודולרית על פי קצב התפתחותו והתקדמותו.

הלמידה בנווה צאלים

עבודתו של הילד הלומד בנווה צאלים היא רציפה, בנויה על הקשר ומתפתחת בשלבים. אופן הלמידה משַלֵּב למידה במרכז או בחדר, אך ישנה גם למידה שאינה נייחת, ואינה מתקיימת אך ורק במקום מובנה וסגור, אלא מתקשרת לסיטואציות מגוונות שהן בעלות משמעות עבור הילדים לאורך כל שעות היממה.

גישה זו מפתחת את החשיבה על כל היבטיה. נוצרים הקשרים המשפרים את הזיכרון, השליפה והמכוונות ללמידה בערוצי הקלט החזותי והשמיעתי, תוך שימת דגש על שפה, דיאלוג, חוויה, כלים תרבותיים, שימוש ב”פיגומים” והעברת האחריות ללומד.

הלמידה בנווה צאלים

מרכזי הלמידה 

בנווה צאלים קיימים מרכזי למידה בתחומים שונים. הלמידה במרכזים מבוססת על תוכנית לימודים אישית המותאמת לכל ילד. הצוות בונה את התוכנית על פי מבדקים בתחומי דעת שונים, על בסיס היכרות עם הילד ועל פי הערכות ואבחונים פסיכו-דידקטיים או פסיכו-דיאגנוסטיים. יש להדגיש כי הילד הוא שותף מלא בבניית התוכנית שלו. הפעילויות במרכזים מזמנות התנסות יום-יומית, תכנים מגוונים, סיטואציות והקשרים עם דמויות משתנות במהלך היממה. הלמידה נעה מהקניית מיומנויות יסוד, תשתית למידה והוראה מתקנת ועד קורסים בתחום אסטרטגיות למידה, הכנה לקראת בחינות בגרות והכשרה לחיים עצמאיים.
 

תיקייה אישית, מבדקים ומשובים

לכל ילד יש תיקייה אישית במרכז הלמידה, המשמשת מעין פס זמן אישי ומציגה את התפתחותו מבחינת תדירות הגעתו, פעילותו ותוכן הפעילות. כחלק מתהליך ההתפתחות נערכים מבדקים ומשובים תקופתיים וניתנות הערכות אישיות. בסיום השנה כל ילד מקבל דף סיכום ומשוב על פעילותו במרכז. בחלק הראשון הילדים מתייחסים לפעילותם, עורכים משוב עצמי ונותנים משוב על פעילויות המרכז, ובחלק השני הם מקבלים משוב מן המנחים. 
 

פינות הפעילות במרכז הלמידה 

המרכז מורכב מפינות פעילות שונות בהתאם לתחום הדעת. בכניסה לכל מרכז יש פינת המתנה, המהווה פינת קישור ומעבר בין פנים מרכז הלמידה ובין החוץ. “המתנה” נגזרת מהמילה למתֵן, והיא אכן מאפשרת שהייה
משמעותית וקונסטרוקטיבית. זהו שלב בתהליך הקליטה במרכז והתכוונות לקראת פעילות, לקראת הכניסה ללמידה מעמיקה. פינת ההמתנה היא שער המרכז, הקובע את תחומו ומגדיר את הכניסה והיציאה ממנו.
הלמידה בנווה צאלים

אופן הלמידה במרכז

במרכז הלמידה יש אפשרויות למידה רבות המותאמות לכל אחד ואחת:

• פעילות פרטנית (יחידנית)

• פעילות עצמית מלווה (יחדיו)

• פעילות קבוצתית-כיתתית (בצוותא).

 

הישגים לימודיים במרכז הלמידה

למידה עצמאית, יצירתיות וגמישות מחשבתית, יכולת לניהול דיאלוג, שמירה על יצר הסקרנות הטבעית והייחודיות, טיפוח החקרנות והגילוי, הנאה מפעילות, רציפות והתמדה, פיתוח הֶקשרים וחיבורים בין-מקצועיים ועוד.

 

מרכזי הלמידה בנווה צאלים

• מרכזים עיוניים: חשב חשב (מתמטיקה), בילוש וסיפור (שפה), אנגלית, מדע וטכנולוגיה (תקשוב).

• מרכזי אומנות: מוזיקה, עבודה בעץ, בחומר ובצבע (אומנות פלסטית ויצירה במגוון חומרים).

• מרכזי למידה חווייתיים ותחושתיים: חי, נוי, הרפתקה בטבע, מטבח טיפולי.

• מרכזי תנועה: ספורט, תנועה ותחושה.

• מרכזים התייחסותיים: כישורי חיים, מועדון ההתייחסות, קליטת ילדים חדשים.