מרכזי הלמידה

מרכז שפה - בילוש וסיפור

במרכז בילוש וסיפור עוסקים במילים כשפה, תוך התמקדות באופן שבו המילים מסייעות לחשיבה, לחוויה ולתקשורת. לשפה יש איכות כוללנית ואינטגרטיבית, אך היא מורכבת מחלקים שונים. חלקים אלה באים לידי ביטוי במרכז ובפינותיו:

פינת שפה: השפה כאמצעי לחשיבה: לשון, הבנת הנקרא, הבעה בכתב.

פינת תקשורת: השפה כאמצעי תקשורת: היסטוריה, גיאוגרפיה.

פינת תרבות: השפה כחוויה: ספרות, שירה, מקרא, האזנה לסיפורים.

פינת קשב

פינת המתנה

נווה צאלים - מרכז שפה - בילוש וסיפור

אופן הלמידה במרכז בילוש וסיפור

הלמידה במרכז בילוש וסיפור היא רב שלבית והתפתחותית, והיא מרובדת הן מבחינת נושאי הלמידה והן מבחינת התכנים ואסטרטגיות הלמידה. במרכז הילד פוגש את השפה הכתובה בסביבה בטוחה ללמידה, פחות מאיימת ויותר מוכרת וחווייתית. סביבה זו מאפשרת לו לחוות הצלחה לימודית ולמידה משמעותית ומסייעת להפנמה ולהטמעה של חומרי למידה שונים.

תרומת התפתחות השפה לשיפור מיומנויות החשיבה

שדה הראייה והתפיסה של הילד משתנים עם התפתחות השפה והעשרתה, ומכאן החשיבות שאנו מקנים להעשרת עולמם ושפתם של הילדים בתחומים רחבים במדעי הרוח, בטקסטים מגוונים, במיומנויות למידה ובאסטרטגיות למידה. העשרה זו משפרת את מיומנויות החשיבה, מרחיבה תפיסות קוגניטיביות ומפתחת מיומנויות תקשורת: מונולוג, דיאלוג, רב שיח ופרגמטיות בשפה. המשגות, ביטויים, דימויים ומטפורות בונים שפה פנימית, ובכך מסייעים לילד בהתמודדות יעילה יותר עם תהליך פתרון בעיות בסיטואציות שונות בחיים.