מועדון ההתייחסות

במועדון התייחסות מרוכז המידע מכל אירועי היום, הערב והלילה בנווה צאלים ונעשה חיבור בין המתרחש בבית הספר ובפנימייה. צוות ההנהלה והמנחה של מועדון התייחסות נפגשים פעמיים ביום ומטפלים באירועים הקשורים בעיקר למצוקות או לקשיים של ילדים.

אופן הטיפול באירועים

אופן הטיפול באירועים מגוון וכולל שיחות אישיות או קבוצתיות, העברת מידע ובניית תוכניות התערבות. בטיפול מעורבים המטפל או המטפלת של הילד, צוות החונכים, רכז בית ואנשי צוות רלוונטיים נוספים. בעת הצורך מעורבים גם ההורים. הטיפול באירועים משרה ביטחון, יוצר אמון ושומר על מסגרת מסודרת עם גבולות וכללים. כמו כן הילד לומד על דרכי התמודדות יעילות יותר, על תקשורת כנה ומכבדת ועל כללי דיבור והקשבה. החיבור בין אירועים שקרו בערב לבין היום משמעותי ויוצר עבור הילד רצף וסדר המובילים להבנה טובה יותר של התנהגותו ורגשותיו.

נווה צאלים - מועדון ההתייחסות

פניות בכתב למועדון ההתייחסות

חלק מהאירועים מדווחים למועדון ההתייחסות באמצעות פניות בכתב של ילדים ומנחים. הפניות הן בנושאים שונים: אירועי משמעת, קשיים הקשורים ללימודים, מצוקה, ריב בין חברים, פתרון בעיות ועוד. בפנייה הילד משחזר את האירוע ואת התנהגותו ומתאר את רגשותיו ומחשבותיו בדרך המתאימה לו: בכתב, בציור, בעזרת תמונות, בעל פה או באמצעות דף מובנה. המנחה במועדון עוזרת לפונה לזהות את הקושי, למצוא דרך להתמודדות וליישמה, ומלווה אותו בתהליך. כך הפונה לומד על כלים שונים להתמודדות, כגון הסחות דעת שונות, שימוש בחושים, שחזור אירוע, שהייה, תנועה, מדיטציה, כישורי DBTועוד. מושם דגש על תרגול הכלי הנלמד, כך שהפונה יוכל להפנימו ולעשות בו שימוש באופן עצמאי בעתיד.

תוכניות ההתערבות הנבנית במועדון ההתייחסות

במועדון התייחסות נבנות תוכניות התערבות מיוחדות עבור ילד או קבוצת ילדים. כל תוכנית נבנית על בסיס חשיבה משותפת של המנחים והמטפלים המשמעותיים לילד, תוך התייחסות לפן ההתנהגותי, החינוכי, הלימודי, הרגשי והתפקודי של הילד במהלך היום והערב. מטרות התוכנית משתנות בהתאם למקרה. במועדון התייחסות מרוכז המידע בדבר עמידתו של הילד בתוכנית, והמנחה האחראית מלווה את התוכנית, מקיימת מעקב ומשתפת את המנחים ואת המטפלים במידע.