הכנה למסגרות המשך

תהליך סיום השהייה בנווה צאלים

בשנה האחרונה לשהיית הילדים בנווה צאלים יש עיסוק רב בלימוד משותף ובבחינה של האפשרויות העומדות בפניהם לאחר הסיום. חלק מהבוגרים מתגייסים לצבא, חלקם בוחרים בשנת שירות או בשירות לאומי וחלקם פונים למסגרות המשך מסוגים שונים. לאור ניסיון רב שנים, מוצע לכל בוגר ובוגרת מסלול המתאים לשלב ההתפתחותי, לכישורים, ליכולות ולמגבלות שלהם.

חוג כישורי חיים

במסגרת חוג כישורי חיים הבוגרים מתנסים במגע עם משרדי ממשלה, במפגש עם תהליכים בירוקרטיים ובבחירת דרכם באופן עצמאי. ביכולת הבחירה גלומות מצד אחד אפשרות העצמה ומצד שני חשש גדול. מי שעומד בתהליך, הופך ל”מתמודד” ופועל להמשך התפתחותו. בצד חוג כישורי חיים מתקיימים ביקורים במסגרות המשך ומפגשים עם בוגרי נווה צאלים המספרים על חוויותיהם.

התייצבות בפני ועדה רפואית וזכאות לסל שיקום

בהמשך אנו מאפשרים לבוגרים הרוצים בכך, להתייצב בפני ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי ולתבוע הכרה כ”נכה כללי”. תהליך זה מחייב מסע אישי בלווי הצוות הטיפולי – להכיר בדרך שעשה הבוגר, בכוחות ובכישרונות שפיתח וגם בקשיים ובצורך לקבל עזרה. הוועדה הרפואית מתקיימת בנווה צאלים כחלק ממדיניות המוסד לביטוח לאומי להנגיש שירותים לקהילת תלמידי החינוך המיוחד. הכרה זו מסמנת את הזכאות לסל שיקום של משרד הבריאות. אנו מסייעים לבוגרים למלא את הטפסים המרובים ומלווים אותם עם הוריהם למפגש עם הוועדה. בדרך כלל הם מגיעים לדיון כשהם כבר בחרו ויודעים מה הם רוצים, אך בדיון המתקיים בוועדה רצונותיהם ניצבים במבחן המציאות. ככל שהפער בין רצונותיהם למציאות קטן יותר, כך גדל הסיכוי להצלחתם בהמשך הדרך.

בחירה בדרך עצמאית

לבוגרים המתגייסים לצבא או בוחרים להמשיך בדרך עצמאית, אנו נותנים את התמיכה המרבית עד לסיום שהייתם בנווה צאלים, ולאחר מכן הם ממשיכים בכוחות עצמם ובסיוע הוריהם.