עבודה עם הורים

קבוצת סדנת אימהות

מה לעשות כשהילד בחופשה? איך להתמודד עם תחושת הריקנות כשהילד בפנימייה? כשהילד בפנימייה – האם אני מרגישה הקלה או תחושת אשם? מהן הציפיות ההוריות שלי בעבר ובהווה? קבוצת סדנת אימהות עוסקת בשאלות אלו ובשאלות רבות אחרות.

מהי סדנת אימהות

הקבוצה, המתקיימת אחת לחודש, מהווה מקום בטוח עבור כל אם והזדמנות להתייחס לחוויה האימהית הסובייקטיבית שלה: החוויות, הצרכים שלה ושל משפחתה, הדאגות, החרדות והקונפליקטים. הדגש בקבוצה זו הוא על האימהות יותר מאשר על ילדיהן השוהים בנווה צאלים.

תרומת הסדנה לאימהות

אומנם כל הורות היא ייחודית, וכל ילד הוא אינדיבידואל, אך למרות ההבדלים, יכולה כל אם לתרום מהבנתה ומניסיונה. המפגש החודשי מאפשר התבוננות רחבה על חוויות הוריות, על רגשות אמביוולנטיים ועל התמודדות במצבים קונפליקטואליים. החוויה המשותפת מאפשרת לאימהות להשמיע ולהקשיב אם לחברתה בסיוע זוג מנחים, מתוך כוונה לקדם שינוי ותהליך של הגעה להורות מספקת יותר.

נווה צאלים - קבוצת סדנת אימהות