08:00-08:20

שיחת בוקר

שיחת הבוקר היא פתיחת היום הרשמית. היא מתקיימת בכל יום בשעה 08:00, ומוזמנים אליה כל הילדים. לשיחה יש מבנה קבוע, אך התכנים משתנים מדי יום ביומו. השיחה נמשכת כעשרים דקות, ובסיומה פונים הילדים לקבוצות התקינות כדי לתכנן את עבודתם במסגרת התקינות המתמדת.

נושאי שיחת הבוקר

השיחה עוסקת תמיד בנושא מסוים: מוזיקה, אומנות, ספורט, היסטוריה, אזרחות, סיפור סיפורים, אקטואליה, פסיכולוגיה, חינוך, בריאות, תזונה – המגוון עשיר מאוד. המנחה שמעביר את השיחה משתף את הילדים, ומתוך הדיאלוג הרב גילאי ומרובה המשתתפים נבנית תמיד יצירה מיוחדת המתקיימת רק באותה שיחת בוקר ספציפית. למחרת כבר תהיה השיחה אחרת לגמרי.

התייחסות לאירועי הערב הקודם וביטויי תמיכה

בכל שיחת בוקר יש התייחסות גם לאירועי הערב הקודם, תוך שימת דגש על ילדים שלקחו על עצמם תפקיד ותרמו לרווחת ילדים אחרים. בנווה צאלים קוראים להתייחסות זו “ביטויי תמיכה”. ילדים המופיעים בביטויי התמיכה מקבלים הכרה בתרומתם וזוכים להערכה רבה.

נווה צאלים - בוקר