10:00-11:00

חונכות

קבוצות החונכות

קבוצות החונכות בנווה צאלים הן ה”בית” של הילדים במהלך יום הלימודים. בכל קבוצת חונכות יש לפחות שלושה אנשי צוות הנקראים מנחים ובין חמישה לשמונה בנים או בנות, למעט קבוצות הבוגרים, שהן גדולות יותר ומעורבות מבחינה מגדרית.

נושאי המפגש

במפגש החונכות, המתקיים בכל יום בשעה 10:00 בבוקר, עוסקים במספר נושאים:

נווה צאלים - חונכות

שיחה ודיון קבוצתי

עיסוק בתחומים הקשורים לחיי בית הספר והפנימייה, אירועים אקטואליים, תרבות, מועדים וחגים וכדומה.

נווה צאלים - חונכות

קריאה וכתיבה של טקסט

בהתאמה לרמת הקבוצה ולרמה האישית של הילדים.

נווה צאלים - חונכות

תיאום יציאות

צוות המנחים בחונכות מתאם עם הילדים יציאות מיוחדות הביתה ואחראי על תיאומי החוגים והעיסוקים אחר הצהריים בהתאם לרצונו וליכולתו של כל אחד.

נווה צאלים - חונכות

שחזור

התייחסות אישית של כל ילד ליום האתמול. זהו נושא חשוב ומרכזי, הזדמנות לכל ילד להתבונן מפרספקטיבה של זמן על מה שעבר עליו אתמול. להתייחס לעמידה או לאי עמידה במערכת הלמידה שלו, לחוויות שעבר ולכל נושא אחר שאליו הוא בוחר להתייחס.

נווה צאלים - חונכות

תכנון

כל ילד מתייחס למערכת השעות האישית שלו ובודק אם המערכת המתוכננת מותאמת למצבו הרגשי והפיזי הבוקר. אם כן, בסיום המפגש הוא יוצא למרכזי הלמידה ופועל לפיה. אם לא, הוא בודק בעזרת המנחים אפשרויות נוספות, ובהתאם לכך משתנה ביום זה המערכת המתוכננת. המערכת היא אישית, דינמית ומשתנה בהתאם לדיאלוג בין הילד למנחי החונכות ובשיתוף ובהתייעצות עם המטפל האישי של כל ילד.

נווה צאלים - חונכות

פעילויות מיוחדות

במצבים שבהם נדרשת תוכנית לימודים או פעילות מיוחדת, צוות החונכות יחד עם המטפל ואנשי צוות נוספים בונה את התוכנית ועוקב אחר התאמתה לצורכי הילדים.