מרכזי הלמידה

מרכז קליטה לבנים ולבנות

מרכזי הקליטה לבנים ולבנות הם מרכזי למידה ייחודיים הנותנים מענה לילדים הנקלטים. מרכזים אלו פתוחים לאורך שעות היום ומשמשים מרחב בטוח המאפשר למידה והסתגלות הדרגתית ומותאמת לנווה צאלים. יש מרכז קליטה מיוחד לבנים הצעירים ואחר לבנות הצעירות. לילדים הנקלטים הבוגרים יותר יש מרחבים נפרדים המשרתים את אותן המטרות.

מטרותיהם של מרכזי הקליטה

במרכזי הקליטה הילדים יכולים לשהות וללמוד בקצב המתאים להם. חומרי הלימוד מסייעים בתהליך ההיכרות עם החיים בנווה צאלים ומאפשרים למידה בדרך עיונית, משחקית ויצירתית. לילדים שחוששים עדיין להיכנס למרכזי הלמידה, נשלחים חומרי למידה מקצועיים, ומנחים ממרכזי הלמידה האחרים מגיעים למפגשים במרכזי הקליטה. מטרה נוספת של מרכזי הקליטה היא לאפשר לצוות לערוך תהליך מתמשך של אבחון הצרכים הייחודיים של כל ילד וילדה. המטפלים האישיים ורכזי הלובי הרלוונטיים שותפים לתהליך אבחון זה. אחת התוצאות של האבחון הוא בניית תוכנית לימודים אישית. זוהי תוכנית הלימודים הבסיסית שתתפתח במהלך התפתחותו של הילד בנווה צאלים.

התאמת משך הקליטה לכל ילד

אנו מאמינים שחשוב לאפשר לכל ילד את הזמן המתאים לתהליך הקליטה שלו. התהליך יכול להימשך חודשים רבים, לעיתים אף שנה שלמה, וזה בסדר גמור מבחינתנו. במהלך הזמן הזה יש רגעי הצלחה ורגעי משבר לא מעטים, אך חשוב מאוד ללמוד כיצד להתמודד הן עם רגעי ההצלחה והן עם רגעי המשבר, וכיצד להיעזר בצוות ובפעילויות השונות.