קבוצות טיפוליות

קבוצת מיומנויות DBT

מתבגרים שיש להם קשיים משמעותיים בוויסות הרגשי, מרגישים לעיתים קרובות שהסביבה שלהם מתקשה להבין את חוויותיהם. הם גם מתקשים לווסת את עוצמת הרגשות שלהם בדרכים יעילות, ולרוב עושים שימוש באסטרטגיות כדוגמת פגיעה עצמית, התנהגות מינית מסתכנת, התקפי זעם, הימנעות והצטמצמות. בנווה צאלים הילדים לומדים לחיות באופן מאוזן ולהתמודד עם קשייהם במגוון דרכים. אחת האפשרויות היא השתתפות בקבוצה לימודית-טיפולית לרכישת מיומנויות לוויסות רגשי.

 

הטיפול הדיאלקטי-התנהגותי (DBT)

הקבוצה הוקמה בהשראת גישת הטיפול הדיאלקטי-התנהגותי (DBT), השייכת לגל השלישי של הטיפולים הקוגניטיביים-התנהגותיים. בבסיס החשיבה הטיפולית של ה-DBT ניצבת התיאוריה הביו-סוציאלית, המסבירה את קשיי הוויסות כתוצאה של מפגש בין רגישות מוּלדת (ביולוגית) לסביבה לא מתַקפת (סוציאלית). בסיס חשוב נוסף הוא החשיבה הדיאלקטית, המניחה ששני רעיונות, גם אם הם מנוגדים, יכולים להיות נכונים באותו זמן. הדיאלקטיקה באה לידי ביטוי בחיינו בתחומים רבים, ובקבוצה היא מתבטאת בעיקר במתח שבין קבלה לשינוי. לדוגמה, אחת ההנחות היא שהמטופלים עושים כמיטב יכולתם (קבלה), ובו בזמן עליהם לנסות להשתפר על ידי תרגול מיומנויות חדשות (שינוי).

המטופלים בקבוצה

לקבוצה מגיעים מטופלים החל משנתם השנייה בפנימייה. עליהם להיות בעלי מוטיבציה ללמידה ולשינוי ונכונות ללמוד ולתרגל מיומנויות קוגניטיביות והתנהגותיות. כמו כן עליהם להגיע בעקביות לטיפול הרגשי הפרטני הניתן בפנימייה, משום שעל המשתתפים המגיעים לקבוצה להיות בעלי תובנה ראשונית ביחס לקשייהם.

מנחי הקבוצה

את הקבוצה מנחים מטפלים מצוות הפנימייה שעברו הכשרה ייעודית בנושא, והם מתאימים את התכנים לשפת הפנימייה ולדרכי הטיפול המגוונים הקיימים בה. אנו מקפידים לתרגם עבור הילדים את הנלמד בקבוצה ל”שפת נווה צאלים” ומסייעים לצוותי הפנימייה, החינוך והטיפול לסייע לילדים בתרגול ובהפנמה של החומר הנלמד.

התכנים הנלמדים בקבוצה

הקבוצה מתקיימת פעם בשבוע, ומנחי הקבוצה מקפידים לשמור על תנאים מותאמים ללמידה: אף שהתכנים העולים בקבוצה הם תכנים כואבים ומורכבים, השיח והלמידה נעשים באופן השומר על מידת הצפה רגשית מתונה, אשר מאפשרת למידה יעילה. מנחי הקבוצה משתדלים לערוך הבחנה בין תכנים המותאמים לקבוצה לבין תכנים המותאמים לטיפול פרטני. כמו כן בקבוצה מנסים ללמד את המשתתפים לחיות חיים שראוי לחיותם באמצעות חיזוק התנהגויות רצויות והפחתה של התנהגויות לא יעילות. התכנים הנלמדים מועברים באופן דידקטי וחווייתי, תוך מתן מטלות ושיעורי בית שנבדקים בתחילת כל מפגש. התכנים המרכזיים הם עמידוּת לנוכח מצוקה, מיינדפולנס, יעילות בין-אישית וויסות רגשי.