16:00-16:20

ישיבת צוות ערב

צוות הערב

מדי יום ביומו בשעה 16:00 מתכנס צוות הערב סביב שולחן העץ הגדול, לתחילת משמרת הערב ולסימון המעבר משעות היום לשעות הערב. הילדים כולם מוזמנים לקחת חלק בישיבת הצוות. חלקם מגיעים באופן קבוע, חלקם מגיחים מדי פעם בפעם, חלקם יושבים בשולחן המרוחק, עסוקים לכאורה בעניינים אחרים, אך אוזנם כרויה.

המשתתפים הקבועים הם רכז הערב, צוות המנחים, ילדים חדשים שנקלטו בנווה צאלים ומנחים צעירים, שהם חניכים בוגרים הלוקחים חלק בהנחיית הפעילות. לכל ערב יש הצוות הקבוע שלו, המשפיע רבות על אופיו של אותו ערב, אך ישיבת הערב תמיד מתנהלת באופן זהה וצפוי, המאפשר לילדים לשמוע ולהבין את כל מה שעומד לקרות בהמשך היום, עד לסופו.

מהלך הישיבה של צוות הערב

לקראת השעה 16:00 מתחילים אנשי הצוות והילדים להתאסף, וכל אחד מוצא את מקומו. ואז מגיע הרגע שבו משתרר שקט ומתחילים. הרכז מקריא את תוכנית הערב: תחילה את היום והתאריך ואז את שמות אנשי הצוות שנמצאים באותו יום, מנחת הבריאות ומנחי הלילה. הערב מחולק למספר חלקים; פעילות אחר הצהריים, ארוחת הערב, פעילות הערב וליווי לשינה. באופן מסודר וקבוע, החוזר על עצמו בכל ערב, הרכז עובר חלק אחר חלק ומקריא את כל הפעילויות המתקיימות באותו זמן ואת איש הצוות המנחה אותן, כך שכל ילד ידע מי ילווה אותו בכל שעה – בלובי או בפעילויות השונות.

חשיבותה של ההקראה המחודשת

הצוות והפעילויות בכל יום בשבוע הוא קבוע. למרות זאת, יש חשיבות רבה להקראה המחודשת, ולא רק עבור הילדים החדשים אלא גם עבור הוותיקים יותר. הצגת הערב בצורה זו מקנה ביטחון, סדר ורוגע גם עבור אלו הזקוקים לתזכורת יומית לגבי מה שמתרחש באותו יום וגם עבור אלו שזוכרים בעל פה ומוודאים שהדברים הם כפי שזכרו אותם, וששום דבר לא השתנה.

סיום הישיבה

בסוף הישיבה נפרדים מהילדים ומקדישים כמה דקות לעדכון בדבר ענייני השבוע, כך שכל איש צוות נותר מחובר להתנהלות הכוללת של הפנימייה, לדברים המשמעותיים שקרו עם הילדים ולשמירת הרצף הטיפולי. בסיום הישיבה, בשעה 16:20, הצוות מתפנה להכנת פעילויות אחר הצהריים במיקומים שונים. דף גדול, המסכם את כל מה שנאמר בישיבה, נתלה במקום ייעודי בולט, כך שכל ילד יוכל להיזכר מה קורה בכל רגע והיכן או לוודא שהכול נשאר יציב וקבוע, בדיוק כפי שהוא זוכר.