קבוצות טיפוליות

קבוצת קשר ומיניות

בעידן הנוכחי ילדים נחשפים כבר בשלב מוקדם של התבגרותם למידע ולתכנים מיניים הנגישים בכל אמצעי התקשורת. לרוב מוצגים תכנים אלה בצורה מעוותת ולעיתים אף פוגענית. במקביל מודלים של זוגיות, מיניות ומשפחתיות משתנים ולובשים צורות חדשות. מצב זה מקשה על המתבגרים לגבש מודל לקשרים בטוחים ואינטימיים, בעיקר כשמדובר במתבגרים עם קשיים רגשיים-חברתיים. לשם כך נבנתה בנווה צאלים תוכנית רב שנתית בנושא קשר ומיניות. התוכנית כוללת קבוצות ארוכות טווח המשלבות תוכן ותהליך. את הקבוצות מנחים שני מנחים שהיחסים ביניהם והתקשורת שלהם מהווים מודל לקבוצה.

מטרות התוכנית