מרכזי הלמידה

מרכז קליטה לבנים ולבנות

מרכז קליטה לבנים ולבנות

מרכזי הלמידה מרכז קליטה לבנים ולבנות מרכזי הקליטה לבנים ולבנות הם מרכזי למידה ייחודיים הנותנים מענה לילדים הנקלטים. מרכזים אלו

מרכז ספורט

מרכז ספורט

מרכזי הלמידה מרכז ספורט ייעודו של מרכז ספורט, שאליו נספח גם מרכז התנועה, הוא לסייע לכל ילד וילדה בנווה צאלים

מרכז שפה – בילוש וסיפור

מרכז שפה – בילוש וסיפור

מרכזי הלמידה מרכז שפה – בילוש וסיפור במרכז בילוש וסיפור עוסקים במילים כשפה, תוך התמקדות באופן שבו המילים מסייעות לחשיבה,

מטבח בריאות

מטבח בריאות

מרכזי הלמידה מטבח בריאות הכנת אוכל ואכילתו הם תהליכים ראשוניים, המתקשרים להזנה ולהכלה ומהווים מרכיב מרכזי בהתפתחות האנושות. מטבח בריאות

מרכז חומר וצבע

מרכז חומר וצבע

מרכזי הלמידה מרכז חומר וצבע מרכז חומר וצבע משלב תהליכי לימוד וטיפול בחומרי אומנות. התפיסה היסודית שעומדת בבסיס העבודה במרכז

מרכז החי

מרכז החי

מרכזי הלמידה מרכז החי מרכז החי הוא מרחב המשמש בית לבעלי החיים המתגוררים בו. זהו מרכז דינמי ללמידה ולטיפול, המזמן