מרכזי הלמידה

מרכז החי

מרכז החי הוא מרחב המשמש בית לבעלי החיים המתגוררים בו. זהו מרכז דינמי ללמידה ולטיפול, המזמן מפגש חווייתי לילדים הפועלים בו. בכל בוקר פוקדים הילדים את מרכז החי וממלאים מגוון משימות, כמו האכלת בעלי החיים, תחזוקת מרחב המחיה שלהם ודאגה לרווחתם.

השיעורים במרכז החי

במהלך היום מתקיימים במרכז שיעורים אישיים וקבוצתיים על בעלי החיים, אורחות חייהם והיחסים ביניהם. שיעורים אלו הם גם עיוניים וגם מעשיים.

תצפיות על בעלי החיים והקשר עימם

במרכז מתקיימות תצפיות על התנהגויות בעלי החיים ומפגשים של קשר הדדי עם החיות. דרך התצפיות והקשר שנבנה, לומדים הילדים את משמעותן של ההתנהגויות השונות של בעלי החיים ואת האנלוגיות של התנהגויות אלה להתנהגויותיהם של בני האדם.

נווה צאלים - מרכז החי